Det er ikke alle der er klar over, at de kan få boligstøtte. Vi har samlet alle de vigtigste informationer omkring boligstøtte til dig, så du ikke går glip af lidt ekstra penge hver måned.

Hvad er boligstøtte

Boligstøtte er et skattefrit tilskud, som ydes til alle der bor til leje.

Den er din sikkerhed for at kunne blive i din bolig, selvom din økonomi ændrer sig.

Den er udregnet fra parametre som: din husstands samlede indkomst og formue, husleje beløbet (eks. aconto), boligarealet, antallet af beboere og antallet af hjemmeboende børn. Boligstøtte er også kaldet for boligsikring og boligydelse. De tre begreber dækker over den samme ydelse, men den mest populære betegnelse er boligstøtte.

Vigtigt, når du søger boligstøtte?

Du kan få boligstøtte, hvis du bor i en helårsbolig med køkken, indlagt vand og afløb. Dvs. at kolonihaver og sommerhuse/fritidshuse ikke kan give boligstøtte.
Støtten beregnes for hver måned ud fra dine oplysninger om indkomst. Hvis du har fået anden indkomst som feriepenge eller SKAT tilbage, vil beløbet derfor blive reguleret. Derudover skal du være opmærksom på dine børns indkomst fra fritidsjobs.

Børn under 18 år med en månedsløn over 1800 kroner tæller med i den samlede indkomst, hvilket betyder, at boligstøtten bliver påvirket.
Tilskud og ydelser til enlige er udregnet ud fra de økonomiske fordele, som par har. Eksempelvis er udgifter til bolig, forsikring, licens, internet og bil lavere, hvis man er samboende, end for enlige.

Størrelsen af din boligstøtte afhænger af:

 1. Hvad betaler du i husleje

 2. Hvor mange kvadratmeter er dit hus på

 3. Hvor mange voksne og børn bor der i huset

 4. Hvilken indkomst og formue har personerne i huset

 5. Er du folke- eller førtidspensionist

Beregn din boligstøtte på Borger.dk – KLIK her!

Hvordan søger jeg

I beregningen af boligstøtten skal du bruge dokumenter som din lejekontrakt, de sidste par lønsedler, eventuelle ydelses dokumenter (SU, pension mv.) og årsopgørelse.

Det er Borger.dk der står for at behandle din ansøgning og Udbetaling Danmark der står for at udbetale din støtte.

For at søge boligstøtte skal du på borger.dk indtaste dine oplysninger. Her kan se, hvad du cirka kan få i støtte. Hvis du er på kontanthjælp, kan du se her, hvad det betyder for din boligstøtte.

Så meget kan du få i boligstøtte

Når du skal ansøge om boligstøtte, er der flere ting der har indflydelse på hvor meget boligstøtte du kan få.
Din mulige boligstøtte kommer an på følgende faktorer:

 • Din husleje
 • Hvor mange kvadratmeter din bolig er på
 • Hvor mange børn og voksne der bor i lejligheden
 • Hvilken indkomst og formue som alle i boligen har
 • Om du er folkepensionist eller førtidspensionist

Du skal trække følgende udgifter fra:

 • El
 • Varme
 • Varmt vand
 • Fællesantenne
 • Telefon, internet eller bredbånd
 • Leje du har betalt forud
 • Indskud og afdrag på indskud
 • Garage eller carport
 • Møbler – hvis du lejer en møbleret bolig
 • Udgifter til vaskeri

Disse udgifter skal du ikke regne med i din månedlige husleje. Udbetaling Danmark tager nemlig ikke højde for disse udgifter, og du kan derfor ikke få støtte af det.
Udbetaling Danmark foretager en månedlig beregning ud fra oplysninger fra SKATs indkomstregister. Det betyder at den støtte du får udbetalt, kan være forskellig fra måned til måned, hvis husstandens indkomst er ændret så meget, at du har ret til enten højere eller lavere boligstøtte.

Kan du få boligstøtte for hele boligens areal?

Du kan kun få tilskud til et bestemt antal kvadratmeter pr. person. Hvis du bor alene, kan du maksimum få tilskud til 65 m² af din lejlighed. Hvis der bor flere i samme husstand, tæller de øvrige beboere for 20 m² hver.

Bor I for eksempel 2 personer sammen i en lejlighed på 100 m² , kan du få tilskud til de første 85 m². De 15 resterende m² er ikke med i beregningen, og dem får du altså ikke støtte til.

Hvem kan få boligstøtte

Boligstøtte er et skattefrit tilskud fra det offentlige til hjælp til betaling af din husleje. Hovedreglen er dog, at du skal altid selv skal betale et mindstebeløb af din husleje. Boligstøtten er altså en hjælp til dem, der ikke har så mange økonomiske midler i samfundet. Det er som oftest studerende, folk på overførselsindkomster og pensionister der kan få boligstøtte.

Principielt set kan alle få støtten, men da boligstøtten er noget der bliver regnet ud ud fra din boligs størrelse og din indkomst. Så er det oftest dem med de lave indkomster, der får mest ud af at søge boligstøtte. Du skal derfor huske, at hvis du bliver arbejdsløs at gå ind og beregne boligstøtten påny, da din indkomst ændrer sig. Samtidig skal du også søge på ny, hvis du flytter. Du beregner og søger din boligstøtte på Borger.dk

Hvad kan påvirke om jeg er enlig?

Hvis du har en fælles husførelse med en anden person med økonomiske og praktiske fordele, anses det som ægteskabslignende samliv. I det tilfælde vil du derfor ikke blive betragtet som enlig.

Din bolig- og samliv situation har derfor stor indflydelse på dine ydelser fra det offentlige. Det er Udbetaling Danmark, der træffer afgørelserne på dette område ift. ydelser og støtte, og eventuelle klager skal sendes til Ankestyrelsen. Her kan du også læse mere om emnet.

Er du i tvivl om, at du tjener for meget til at få boligstøtte?

Boligstøtte fungerer som støtte til folk med en lav indkomst. Som regel er det personer på overførselsindkomst; studerende, pensionister og dagpengemodtagere, men det kan også være andre personer med en lavere indkomst.

Alle kan dog være berettiget, da støtten beregnes ud fra din boligs areal og din indkomst. Du skal altid ind og genberegne, hvis din økonomiske situation ændrer sig. Du kan gå glip af mange penge, ligesom du kan komme i en situation, hvor du skal betale mange penge tilbage.

Hvordan, hvor meget, og hvem?

 • Først og fremmest skal du bo til leje i en helårsbolig med eget køkken
 • Hvis du er førtids- eller folkepensionist og bor i andels- eller ejerbolig, kan du også søge boligstøtte i form af et lån
 • I bofællesskaber og kollektiver er det kun én person, der kan modtage boligstøtte
 • Boligstøtten udregnes efter en række parametre og er derfor altid individuel
  • Husleje -aconto, kvadratmeter, antallet af beboere (inkl. alder), indkomst og formue for alle i boligen og om du er pensionist
 • Din boligstøtte ændrer sig altid ved indkomst og flytning. Husk derfor altid at melde flytning, da du ellers skal betale tilbage

Hvis du fortsat er i tvivl om, hvordan det fungerer, har ATP lavet denne lille film.

Sådan ansøger du om boligstøtte

Når du skal finde ud af hvor meget støtte du kan få, kan du bruge Borger.dks boligstøtte beregner. Beregneren kan fortælle dig om du er berettiget til støtten og i så fald hvor meget du kan få udbetalt af Udbetaling Danmark hver måned.

Når du skal ansøge om støtten foregår det på Borger.dk. Her skal du indtaste følgende oplysninger:

 • Bopæl
 • Hvor mange der bor på bopælen
 • Indkomst pr. måned
 • Fradrag pr. år
 • Kapital indkomst pr. år
 • Registeret/ uregistreret formue
 • Størrelse på boligen, huslejen mm.

Når du udfylder ansøgningen er det vigtigt, at du sørger for at indtaste rigtige og så præcise oplysninger som overhovedet muligt.
Så er du sikker på ikke at få mindre støtte end hvad du i princippet er berettiget til, eller at du skal betale noget af boligstøtten tilbage på senere tidspunkt.

NB. denne side er senest opdateret d. 1. marts 2021